Een blisterparel is een bijzonder soort parel. Dit artikel beschrijft de grillige 'Sleeping Lion', een blisterparel, en haar bijzondere geschiedenis.