Het hier besproken boek gaat over mineralen met een type-vindplaaats in Frankrijk dan wel een naam gerelateerd aan een Franse burger.

Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H. Pelckmans. (2019). Minerals with a French Connection, door François Fontan en Robert F. Martin (boekbespreking). Gea, 52(1), 8–8.