Beschrijving van onderzoek aan onderzeese geisers bij de Mid Atlantische Rug (black smokers). De speciale omstandigheden ter plekke (hoge temperatuur en gebrek aan zuurstof) hebben geleid tot een apart ecosysteem. Mogelijke diepzeemijnbouw komt ook ter sprake.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

P. Kraal, & S. Gollner. (2019). Schatten van de zeebodem. Mineraalvorming bij black smokers. Gea, 52(1), 9–12.