Hier wordt het nader onderzoek beschreven dat is uitgevoerd op een - bij een oude mijn gevonden - steen met fluoriet-kristallen. Er wordt gebruik gemaakt van enkele technieken ter determinatie. De kristallen blijken uiteindelijk van linariet te zijn.