Slappe grond zoals veen reageert op aardbevingen met hogere 'golfbewegingen' wat meer schade kan opleveren dan vastere grond zoals zand. Daarnaast zijn er nog wat aspecten die meespelen en ook dat wordt hier uit de doeken gedaan.