Herenboeren Heemstede van start Het boerenbedrijf staat recent in het middelpunt van de belangstelling. De nadruk ligt daarbij vaak op het conflict tussen landbouw en natuur. Dat het ook anders kan, bewijzen diverse natuurinclusieve initiatieven. Eén daarvan, Herenboeren, is begin 2022 neergestreken in Heemstede. Om aan te tonen dat natuur en landbouw wel degelijk samen kunnen gaan, wordt de biodiversiteit op en rond de boerderij gevolgd. Daarvoor is om te beginnen een BMP-telling gestart om het vogelleven in kaart te brengen.