Broedresultaten verschillen in positieve en negatieve zin In 2019 werd begonnen met de uitbreiding van de Westhoffplas met drie hectare en de omvorming van de Noorderakkers tussen de Middentocht en de Noorderweg tot zogenaamd ‘ziltoverstromingsgrasland’. In dit nieuwe natuurgebied, de Houtrakker- beemden, loopt een oude stroomgeul van het Oer-IJ die weer werd uitgegraven en waar brak water uit het Noordzeekanaal naar toe wordt geleid. Dit brakke water herbergt een rijke zilte microfauna met aan de top brakwatersteurgarnalen en stekel- baarzen. En dit heeft weer een enorme aantrekkingskracht op vele soorten en leidt tot hoge aantallen vogels. In 2021 deden we in Fitis nummer 4 in een uitgebreid artikel verslag van de telresultaten na de nieuwe inrichting. In dit artikel vertellen we over de telresultaten van onze BMP-tellingen van het afgelopen broedseizoen. Een jaar van verrassingen maar ook van teleurstellingen...