De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is door de provincie aangewezen als handhavers van de Natuurbeschermingswet. Onze ervaringen met deze dienst zijn in het verleden niet altijd positief geweest. Onderstaand mogen we nu eens melding maken van een doortastend optreden. Daarnaast in dit natuurbeschermingsnieuws twee berichten over langdurige planprocessen in het gebied van het Recreatieschap Spaarnwoude waarbij de Natuurbeschermingscommissie is betrokken.