Beschrijving van de omstandigheden waarbij 'perfecte' kristallen gevormd kunnen worden: stollingsgesteenten, vulkanische gesteenten als porfieren, klei-of evaporietafzettingen en metamorfe gesteenten. Ook worden er voorbeelden gegeven van mineralen die fraaie kristallen vormen in de verschillende milieus.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E. Vercammen. (2020). Ideale kristallen: kristalvormen “volgens het boekje”. Gea, 53(2), 29–34.