Dit boek geeft een beschrijving van de mineralen die gevonden worden in de groeves van Mont Saint-Hilaire, Monteregian Hills, Canada.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H. van 't Zelfde. (2020). Mont Saint-Hilaire History, Geology, Mineralogy, door Lázló Horváth e.a. (boekbespreking). Gea, 53(2), 34–35.