Al ruim tien jaar inventariseert de knnv-nachtvlinderwerkgroep Haarlem maandelijks nachtvlinders in de Kennemerduinen bij Overveen. Op 5 september 2023 leverde dat de eerste waarneming van Hypena lividalis voor Nederland op. Vanwege de relatie met glaskruid heeft de soort de Nederlandse naam glaskruidsnuituil gekregen. In dit artikel wordt de glaskruidsnuituil voorgesteld als nieuwe soort voor Nederland en informatie gegeven over voorkomen en biologie.