Dit artikel geeft een uitgebreid verhaal over de twee hoofdgroepen van vogels uit het Laat-Krijt (stem birds - de ordes enantiornithes, hesperornithiformes en ichthyornithiformes - en crown birds). Vervolgens beschrijft het resten van fossiele vogels die gevonden zijn rond Maastricht, zoals de Asteriornis, waarschijnlijk een waadvogel.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J.W.M. Jagt. (2020). Luiks-Limburgse Krijtvogels. De stand van zaken. Gea, 53(3), 30–38.