Dit artikel benadrukt de impact van recreatie op wilde natuur, met focus op verstoring door loslopende honden, aangelijnde honden, en recreanten zonder honden. Het vermeldt dat recreatie op vaste paden en routes minder verstorend is dan onvoorspelbare activiteiten. Vervuiling door afval en hondenpoep wordt ook aangestipt. De gevolgen van verstoring op dieren en planten worden uitgelegd, waarbij permanente recreatiedruk leidt tot stress en uitputting. De auteurs pleit en voor terughoudendheid in kwetsbare gebieden en benadrukt dat natuurbescherming essentieel is, waarbij recreanten rekening moeten houden met rustgebieden en toegangstijden.

, , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

M. Melman, & T. de Jong. (2023). Effect recreatie op wilde natuur. Hak-al, 49(4), 12–13.