In dit artikel worden drie aansprekende plantensoorten besproken uit het werkgebied van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg. Het Wit hongerbloempje is een poëtische plant die gedijt op schrale en droge grond, met witte bloemen . Ondanks zijn naam wordt het vaak aangetroffen op open plekken op kades in het gebied. De weidegeelster is een zeldzaam bolgewasje dat op de zomerdijk van de Redichemse Waard voorkomt maar afneemt door mestuitrijding. De Grote keverorchis gedijt op voedselrijke grond in het landgoedbos van Mariënwaerdt. De weer actieve plantenwerkgroep van NVWC onderzoekt jaarlijks de status van deze zeldzame soorten.

, , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

B. Schenkeveld. (2023). Trek in het hongerbloempje. Hak-al, 49(2), 24–25.