Dit artikel behandelt de slakkensoorten in de Baarsemwaard bij Culemborg, maar gaat ook in op het waarnemen van slakken in de eigen tuin. Slakken zijn essentieel als opruimers omdat ze algen, dood organisch materiaal en zelfs hondenpoep consumeren. De variëteit in slakken, hun leefgebieden en voortplanting worden besproken, evenals de inventarisatie van slakkensoorten in de Baarsemwaard, onder meer in het aanspoelsel na hoog water. De resultaten tonen verschillen in soortenrijkdom en individuen per locatie. De inventarisatie wordt voortgezet, en toekomstige waarnemingen in de zomer zullen worden toegevoegd aan de resultaten.

, , , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

T. de Jong. (2023). Slakken in de Baarsemwaard. Hak-al, 49(1), 14–18.