De auteur doet verslag van waarnemingen in 2020-2022 van akkerhommel-koninginnen die nesten bouwen in haar tuin. In april 2020 begon een akkerhommelkoningin in de tuin van de auteur een nest in het gras. Het uiterlijk van een akkerhommel wordt beschreven , en het jaar van een hommelvolk en de levenscyclus wordt toegelicht.

, ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

A. van Berkel. (2022). Akkerhommels. Hak-al, 48(4), 18–19.