In Culemborg en omgeving zijn patrijzen nog in klein aantal aanwezig, onder meer ten westen van Culemborg en op Pavijen (rand bedrijventerrein). De populatie lijdt echter onder gefaseerde verdwijning door insectentekort en inkrimping van leefgebied, voornamelijk door stadsuitbreiding. Bescherming van leefgebieden, zoals behoud van vegetatie, is essentieel. Ondanks enige positieve acties van de gemeente, zoals aangepast maaibeleid, blijft de toekomst van patrijzen onzeker. Lokale inspanningen proberen het leefgebied te optimaliseren, maar blijven tijdelijk gezien toekomstige bouwplannen. Het broedsucces in boomgaarden en weilanden wordt geobserveerd, maar het aantal koppels lijkt af te nemen.

, , , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

E. 't Lam. (2022). Patrijzen in Pavijen, perspectief vanuit landschapsbeheer. Hak-al, 48(4), 12–13.