Tijdens twee recente veldbezoeken aan gebiedenin Culemborg, de Zump en Molenzicht/Parijsch, werden sloten en slootkanten geïnspecteerd. De Zump toonde een bescheiden soortenrijkdom met 41 vaatplanten, voornamelijk indicatief voor voedselrijk water. In Molenzicht/Parijsch werden echter meer dan 20 extra soorten aangetroffen, waaronder kwelindicatoren en zeldzaamheden zoals gewoon blaasjeskruid en krabbenscheer. Het verschil wordt toegeschreven aan kwel in Molenzicht/Parijsch, wat leidt tot minder voedselrijk water en een verhoogde biodiversiteit. Onderzoek naar biodiversiteit in relatie tot de waterhuishouding in andere delen van Culemborg wordt voortgezet.

, , , , , , , , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

B. Schenkeveld. (2022). Hoe florissant zijn onze sloten? Een sneakpreview. Hak-al, 48(3), 6–8.