Het artikel gaat in op observaties van geringde meeuwen in de regio Culemborg. Deze geringde meeuwen onthullen migratieroutes en trekgedrag. De "doorgezaagde bunker" bij de Diefdijklinie blijkt een ideale plek om kleurringen bij meeuwen af te lezen. Het artikel biedt inzicht in herkomst, trekroutes en levensgeschiedenissen van geelpootmeeuwen, grote mantelmeeuwen, kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen en pontische meeuwen.

, , , , , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

M. Huizinga. (2022). Bij de poot: Grote meeuwen. Hak-al, 48(2), 8–11.