Dagvlinders in Nederland overwinteren meestal als ei, rups of pop, maar vier soorten - kleine vos, dagpauwoog, citroenvlinder en gehakkelde aurelia - overwinteren als volwassen vlinder. Ze zoeken beschutte plekken zoals struiken, houtstapels en bunkers. Terwijl kleine vos en dagpauwoog soms in bunkers worden gezien, worden citroenvlinder en gehakkelde aurelia voornamelijk buiten aangetroffen. Een opmerkelijke waarneming van een gehakkelde aurelia die binnenshuis overwinterde, bleek een zeldzaamheid, waarbij het diertje weer tot leven kwam na een kort verblijf in de warmte.

, ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

T. de Jong. (2022). Gehakkelde aurelia in huis. Hak-al, 48(1), 5–5.