Dit artikel beschrijft ontwikkeling van de soortenrijkdom in de Lekuiterwaarden over een halve eeuw , op basis van de eerste integrale milieukartering en waardering voor Nederland uit de jaren zeventig en aan de hand van de broedvogelinventarisaties van de Baarsem- en Goilberdingerwaard door de Natuur- en Vogelwacht Culemborg .

, , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

J. Altenburg. (2022). Hoe ontwikkelde de broedvogelsoortenrijkdom van de Lekuiterwaarden zich tussen begin jaren ’70 en 2022?. Hak-al, 48(3), 26–31.