Surfplas Reeuwijk: bastion of the bullhead (Cottus perifretum) Through flashlight research between 2012 and 2014, bullheads were discovered in 47 new square kilometer grids in the Dutch province of Zuid-Holland. Ten years later, various of these sites were revisited to update the species presence. It appears that Surfplas Reeuwijk, due to its isolation and therefore absence of invasive gobies, is of great importance for bullheads. Voorafgaand aan het verschijnen van de Zuid-Hollandse visatlas in 2015, zijn hier een groot aantal wateren geïnventariseerd op de aanwezigheid van rivierdonderpad. Hierbij hebben de auteurs van onderhavige bijdrage de soort middels zaklamponderzoek in 47 compleet nieuwe kilometerhokken aangetroffen. Met name meren en plassen bleken belangrijke leefgebieden. Ruim tien jaar na dato, in de winters van 2022-2023 en 2023-2024, zijn diverse van de vindplaatsen van toen opnieuw bezocht om het voorkomen te actualiseren. In deze bijdrage wordt de Surfplas Reeuwijk uitgelicht, omdat deze mogelijk van grote betekenis is voor de rivierdonderpad

, , , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

R.P.J.H. Struijk, & A.W. van der Lugt. (2024). Surfplas Reeuwijk: bastion van de rivierdonderpad?. RAVON, 26(1), 14–14.
Full Text ( Final Version , 106kb )
Imposed Embargo until:
Wed, March 19 2025 at 00:00 (CET)

Additional Files
RAVON2024026001cover.jpg Cover Image , 47kb