Bewegingen van de aardkorst, zoals plaattektoniek, laten hun sporen achter in de vorm van het kantelen en plooien van gesteentelagen en verschillende typen breuken. Dit artikel geeft daarover een inleiding.