De classificatie van mineralen heeft veel te danken aan de Zweed Cronstedt, die in de achttiende eeuw mineralen onderzocht om kennis van chemische elementen op te doen.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G.J. Boekschoten. (2020). Antimony, Gold, and Jupiter’s Wolf: How the elements were named, door Peter Wothers (boekbespreking). Gea, 53(4), 25–25.