Mineralen die in Devonische en Carbonische kalksteengroeves in België voorkomen, worden uitgebreid beschreven inclusief hun vele kristalvormen en hun ontstaansgeschiedenis. Er wordt ook stilgestaan bij de mogelijkheid tot verzamelen.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E. Vercammen. (2021). Mineralen in Belgische kalksteengroeves. Gea, 54(1), 24–29.