Dit artikel beschrijft wat er zoal te doen valt voor rond de Tweede Maasvlakte. Futureland, de Mammoethoek, archeologische vondsten, fossielenexpedities en de Oervondstchecker worden besproken.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

Havenbedrijf Rotterdam, & FutureLand. (2021). Speuren naar fossielen op het Maasvlaktestrand. Gea, 54(1), 54–58.