Naar aanleiding van een tentoonstelling in RMO wordt het, tijdens de IJstijden drooggevallen, Noordzeegebied besproken. Zowel geografie als archeologie worden aangestipt.