De vondst van een fraaie rivierkei wordt besproken. De kei blijkt een Precambrische 'helleflint' te zijn, een metamorfe vulkaniet.