Het hier besproken boek verhaalt over de bewoning van Doggerland, de drooggevallen Noordzeebodem ten tijde van de ijstijden. Het boek is ook voor jongere lezers interessant.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

C. de Jong. (2021). Onder de golven. Het verhaal van Doggerland, door Linda Dielemans (boekbespreking). Gea, 54(2), 32–32.