Na een inleiding over welke soorten spiralen voorkomen, worden een aantal fossielen die spiraalvormen vertonen, beschreven: ammonieten, nautilus, foraminiferen, gastropoden, ichnofossielen, graptolieten en helicoprion (een haai).