Op Noordwest-Kreta, bij Trachilos, zijn in een zandsteenlaag spoorfossielen gevonden die lijken te dateren uit het Laat-Mioceen. Ze worden toegeschreven aan een vroege mensensoort, wat zou kunnen wijzen op een oorsprong van de vroege mens in Europa, en niet in Afrika zoals de gangbare theorie aangeeft. Verklaringen van de vondst en argumenten voor de nieuwe hypothese worden aangedragen.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.L.W. van Roekel. (2022). Zoeken naar de noordelijke aapmens. Gea, 55(1), 30–36.