De huismus is een van de bekendste en talrijkste vogels van ons land. Hun aantallen zijn sinds de jaren zeventig gehalveerd. De afname van de huismus in Nederland wordt toegeschreven aan verlies van broedlocaties en verminderd voedselaanbod. Natuur-inclusief bouwen en meer groen in tuinen kunnen bijdragen aan herstel. Dit artikel vraagt in het kader van het Jaar van de Huismus 2024 aandacht en actie voor deze soort, geeft tips voor een huismusvriendelijke tuin en roept op bij te dragen aan meer kennis over deze vogelsoort.

, , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

J. Altenburg. (2024). Doe mee met het jaar van de huismus(2024). Hak-al, 50(1), 22–23.