Dit artikel als eerste deel van een tweeluik gaat over het boerenzwaluwonderzoek in de West-Betuwe en aangrenzende Vijfheerenlanden, gericht op het broedseizoen van 2023. De studie analyseert de reproductie en overleving van gekleurringde boerenzwaluwen. De resultaten wijzen op een zorgwekkend broedseizoen, met lage overlevingspercentages, teleurstellende terugvangsten van geringde vogels en een algemeen slecht broedsucces. De auteurs benadrukken de noodzaak van verbeterde overleving en broedresultaten om de vitaliteit van de boerenzwaluwpopulatie te behouden.

, , , , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

J. Altenburg, & T. Boudewijn. (2024). Hoe vitaal is de boerenzwaluwpopulatie in de West-Betuwe en aangrenzende Vijfheerenlanden -Deel 1. Hak-al, 50(1), 34–38.