Dit artikel rapporteert over 27 soorten dagvlinders in Culemborg en omstreken in 2023, met hoogte- en dieptepunten. De top 5 bestond uit het klein koolwitje, bont zandoogje, klein geaderd witje, oranjetipje en bruin zandoogje. Het oranjetipje en bruin zandoogje hadden opvallende jaren, terwijl de argusvlinder zorgwekkend verdwijnt uit het gebied. Ook worden positieve trends genoemd, zoals de terugkeer van de keizersmantel en de koninginnenpage en het scheefbloemwitje als positieve uitschieters.. De kleine vos daarentegen vertoont een sterke achteruitgang, mogelijk door factoren zoals stikstof en klimaatverandering.

, , , , , , , , , , , , , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

K. Veling. (2024). Dagvlinderjaar 2023 in Culemborg. Hak-al, 50(1), 30–31.