In een Jurassische ammoniet, gevonden in Engeland, is gefossiliseerd zacht weefsel aan getroffen, een zeldzaamheid. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het om forse spieren gaat, die waarschijnlijk een rol speelden bij de verdediging en de voortbeweging.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.J. van Loon. (2022). Een ongekend gespierde ammoniet. Gea, 55(2), 17–18.