Veldwerkverslag over een reis naar de ofiolieten van Cyprus. De oorzaak van de 'obductie' (en dus niet 'subductie') van oceanische korst ter plaatse wordt besproken. Serpentinisatie heeft daarbij een rol gespeeld, waarbij olivijnrijk gesteente gehydrateerd wordt. Behalve dat onderwerp, komen dikes en de Moho aan bod.