Foto's van de deelnemers aan een Georeis op Cyprus, met magmatische en sedimentataire gesteentes als onderwerp.