Inleidend verhaal over zandsteen, haar eigenschappen en wat dat gesteente zoal te vertellen heeft over afzettingsmilieu en geologische geschiedenis.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Kriest. (2022). Zandsteen: waarom het interessant is. Gea, 55(4), 1–5.