Het besproken boek gaat over zwerfkeien en geeft informatie over herkomst en geologische geschiedenis van de vele stenen.

Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

G.J. Boekschoten. (2022). Het groot Keienboek - Zwerfstenen uit Scandinavië, door Harry Huisman & Marja Braaksma (boekbespreking). Gea, 55(4), 33–33.