In Nevada zijn een groot aantal fossielen van ichtyosauriërs gevonden. Het leek om een massagraf te gaan, maar nieuw onderzoek duidt op iets anders.