Een trapvormige klif op Sicilië herbergt een opeenvolging van gesteentenlagen die zijn gevormd onder invloed van astronomisch gedreven klimaatveranderingen (Milankovitch cycli).

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A. Tzevahirtzian. (2023). Een tijdstrap van Messinien tot Zanclien. Meer dan alleen maar Scala dei Turchi. Gea, 56(1), 16–18.