Olie- en gaswinning leidt vaak tot bodemdaling door compactie. Het begrip van hoe dat fenomeen precies te werk gaat was echter niet correct gezien de verschillen tussen modellering en feitelijke veldobservaties. Natuurkundige Van de Waal heeft het mechanisme nader uitgezocht en heeft een traagheid in de compactie gevonden die onverwachte effecten geeft (creep of kruip). Dit artikel geeft uitleg.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.L.W. van Roekel. (2023). De traagheid van gesteenten. Hoe zandkorrels de wetenschap verrasten. Gea, 56(1), 30–33.