Drie nieuwtjes over het herstel van de leefwereld na de grote uitstervingen op de grens van Perm en Trias, een nieuw mineraal (ermeloíet) en zuurstofarme zones in zee tijdens het Plioceen.