Een verhaal over tin, beginnend met de historie van tingebruik en -winning vanaf de Feniciërs tot nu. Gevolgd door een beschrijving van verschillende tinmineralen en het soort geologisch milieu waar zich tinmijnen bevinden.