Dit boek beschrijft de vele verschillende soorten zeezoogdieren waarvan fossielen te vinden zijn in Nederland. De mogelijke vindplaatsen van die fossielen, en de musea waarin ze tentoongesteld zijn, worden ook vermeld.

Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J.W.M. Jagt. (2023). De fossiele zeezoogdieren van Nederland. Van minizeehond tot reuzenpotvis, door K. Post & N. Peters (boekbespreking). Gea, 56(3), 40–40.