Poging om een tijdens een bottenvis expeditie in de Westerschelde gevonden fosforiet te determineren.

, , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Peter Moerdijk. (2023). Een stukje marlijn(?) Makaira belgica (Leriche, 1826) uit de Westerschelde?. Afzettingen, 44(1), 14–15.