Een boek dat een overzicht geeft van wat sedimentologie te bieden heeft, zoals de sedimentatieprocessen, structuren en afzettingsmilieus, maar ook de ruimtelijke ordening in sedimentatiebekkens.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.R. Fortuin. (2023). Introducing Sedimentology, Ed. 2, door Stuart Jones (boekbespreking). Gea, 56(4), 9–9.