Eerst wordt het fenomeen 'toetssteen' uitgelegd, een object om het gehalte aan edelmetaal in een munt te bepalen. Daarna volgt uitleg wat voor gesteente voor toetssteen gebruikt werd: kiezelslib of wel lydiet.