Het artikel beschrijft een rijke groeiplaats van fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) op het verlaten terrein van het voormalige computerbedrijf Wang op het industrieterrein van Culemborg. Dit éénjarige plantje bloeit direct na kieming. De soort gedijt op vochtige, voedselarme bodems en is een pionier op open plekken. Hier groeit de plant tussen betonklinkers van de verlaten, slecht gedraineerde parkeerplaats. Ook een aantal andere niet-algemene soorten werden hier gevonden door de plantenwerkgroep.

, , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

T. de Jong. (2021). Fraai duizendguldenkruid. Hak-al, 2021(4).