, , , ,
Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

Th. Heijerman. (2018). De foretische mijt Boletoglyphus boletophagi voor het eerst gemeld voor Nederland (Acari: Acaridae). Entomologische Berichten, 78(3), 107–111.